Prevádzkové podmienky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek knihovna-hukvaldy.cz (dále jen "knihovna-hukvaldy.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem knihovna-hukvaldy.cz je Obecní knihovna při Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o., Hukvaldy 162, 739 46, Hukvaldy, IČ: 70946906 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití knihovna-hukvaldy.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru knihovna-hukvaldy.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv knihovna-hukvaldy.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu knihovna-hukvaldy.cz.
 4. Na Stránkách knihovna-hukvaldy.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu knihovna-hukvaldy.cz.
 5. Veškerý obsah knihovna-hukvaldy.cz slouží pouze pro informaci. Obsah knihovna-hukvaldy.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah knihovna-hukvaldy.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na knihovna-hukvaldy.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na knihovna-hukvaldy.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu knihovna-hukvaldy.cz.
 7. Každý Uživatel užívá knihovna-hukvaldy.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu knihovna-hukvaldy.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním knihovna-hukvaldy.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování knihovna-hukvaldy.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na knihovna-hukvaldy.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na knihovna-hukvaldy.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím knihovna-hukvaldy.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na knihovna-hukvaldy.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na knihovna-hukvaldy.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 11. 2014
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2014-2018, Petr Hanyáš

AB Zvětšit písmo

Vyhledávání v katalogu

Facebook

Rychlý kontakt

Adresa: Hukvaldy 162
739 46, Hukvaldy
Česká Republika

Otevírací doba: Úterý 11:00 - 19:00
Čtvrtek 13:00 - 19:00
Pátek 09:00 - 11:00

Telefon: +420 558 699 408

E-mail: info@knihovna-hukvaldy.cz

Nejbližší akce

18. 10. 20182. přednáška U3V

Nejnovější aktuality

Promoce - Univerzita 3. věku

Promoce - Univerzita 3. věku

15. 5. 2018Dne 14.5.2018 se část studentů univerzity třetího věku, kteří měli nárok na promoci, zúčastnila slavnostní promoce v aule České zemědělské univerzity v Praze. V našem konzultačním středisku mělo nárok na promoci 8 studentů a 5 z nich vyrazilo do Prahy (viz přiložená fotografie). K promoci jsou studenti pozváni poté, co absolvují 6 semestrů výuky. V našem konzultačním...

pokračování »

Půjčujeme deskové hry

Půjčujeme deskové hry

14. 5. 2018Nově si v naší knihovně můžete půjčit také společenské hry od firmy Albi. Půjčovní doba je stejně jako u knih jeden měsíc. Máme prvních několik her, které budeme postupně doplňovat. Přijďte si vybrat a vyzkoušet něco nového....

pokračování »

Nejnovější fotogalerie

Obecní knihovna při Základní škole a Mateřské škole
Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o.

Hukvaldy 162, 739 46, Hukvaldy,  +420 558 699 408, +420 558 699 238,  info@knihovna-hukvaldy.cz